Mingming hakda

Mingming, kärhana we öý ofisine iş ýerleriniň öndürijiligini ýokarlandyrmakda kömek bermek üçin öňdebaryjy önümleri dünýä derejesinde getirmek üçin telekeçiler tarapyndan döredilýär. Mingming, ergonomikada we stollarda, reňkler we şekiller bilen köp ýyllyk tejribe we ussatlyga eýe. Stol aýagynyň dizaýny bir motordan, goşa hereketlendirijiden, üç hereketlendirijiden gelýär. Bularyň hemmesi öýüňizi ýa-da ofisiňizi ulanmaga laýyk gelýär. Öýleri we kärhanalary ýokary dizaýn, hil we gymmatlyk bilen öý goşlary we enjam önümleri bilen üpjün etmäge bagyşlanýarys. Bizde höwes we durnuklylyk bar we çydamly we ekologiýa taýdan arassa materiallary gözlemäge borçlanýarys.
Garyşyk size kömek edýär.

Zawod enjamlary

  • 20210608164714

  • SYU2FYEGF3

  • IMG_4600

IES KÖP IŞLERI .IZI ALY ..

Mingming akylly enjamlar Jiangyin Co., Ltd.